joi, iulie 25, 2024

Convenția Pentru Protejarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Pactul Internațional privind Economic, Social și Drepturile culturale din 1966 și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

Afiliere Grup folcloric CIOFF®

Inscriere Grup Folcloric în Secțiunea Natională CIOFF România

Afiliere Festival Internal CIOFF®

Inscrie un eveniment international in calendarul CIOFF®

Contextulcultural

Un Festival Internațional de Folclor este unul dintre mijloacele de salvgardare, promovare și diseminarea patrimoniului cultural imaterial, în special prin genuri de expresie precum muzică, dans, rituri, obiceiuri, meșteșuguri și alte arte. A contribui în mod semnificativ pentru păstrarea și îmbunătățirea identității și a diversității culturale, un festival de folclor trebuie desfăşurat într-un context cultural adecvat. Reflecțiile prezentate vizează stabilirea unui context cultural relevant în cadrul festivalurilor folclor internaționali existente și noi. Temele dezvoltate mai jos constituie şi descrie ceea ce CIOFF consideră a fi elemente importante din punct de vedere al contextului cultural.

Politicile culturale CIOFF®

„Consiliul Internațional al Organizațiilor de Festivaluri de Folclor și Arte Tradiționale” (CIOFF®), o organizație sub statutul de partener oficial la UNESCO

Informeaza-te

Alăturați-vă listei noastre de corespondență pentru a rămâne la curent și a fi informat.

Definirea programelor traditionale pe scena

Patrimoniul cultural imaterial ar trebui considerat ca un proces progresiv al cărui caracteristicile principale sunt activitățile creative bazate pe tradiție.

Statultul CIOFF România

DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA DE FUNCȚIONARE.