Organizare

Presedinte
Consiliul Executiv
Comisia Etică
Comisia Ansamblurilor
Presedinte

Adrian Frențescu 

Consiliul Executiv

Reprezentanţii biroului executiv, comisiei de cenzori şi ai secretariatului CIOFF

Biroul Executiv al CIOFF reprezintă toate consiliile în perioada dintre două ședințe consecutive ale acestora. Biroul Executiv asigură punerea în aplicare a hotărârilor adunări generale, fiind mandatat de acesta să conducă activitatea curentă a organizației.

Comisia de Cenzori este structura CIOFF care asigură controlul financiar asupra întregii activități. Comisia de Cenzori este autonomă. Este formată din trei cenzori aleși de Adunarea Generală, din partea membrilor afiliați, între care cel puțin o persoană trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Biroul executiv:

 • Adrian Frențescu – preşedinte
 • Ioan Cocean – vicepreşedinte
 • Vasile Stoia – vicepreşedinte
 • Stefan Coman – secretar general

Comisia de cenzori:

 •   Ciprian David – Președinte / Trezorier
 •   Ignea Nicolae– Membru Expert
 •  Ciprian  Petrescu – Membru 

Comisia Etică

 • Frențescu Adrian – Președinte
 • Stefan Coman – Membru
 • Ciprian David – Membru
 • Bizau Denis – Membru

 

Comisia Ansamblurilor

 • Frențescu Adrian – Președinte
 • Stefan Coman – Membru
 • Ciprian David – Membru
 • Bizau Denis – Membru

 

Comisia Festivalurilor
Comisia de Apel
PR – Media
Comisia Festivalurilor

Adrian Frențescu 

Comisia de Apel

 • Frențescu Adrian – Președinte
 • Stefan Coman – Membru
 • Ciprian David – Membru
 • Bizau Denis – Membru

 

PR – Media